loading...

eshghozendegi

eshghozendegi

بازدید : 487
11 زمان : 1399:2

بيشتر ما اطلاعات كمي درباره رابطه بين خواهرم و برادران و نحوه تاثير آنها بر خويش دارند.

وقتي تصميم گرفتم درباره رابطه بين برادر و خواهر صحبت كنم.

متوجه شدم كه تحقيقات كمي در مورد اين موضوع وجود دارد.

با خواهرم رابطه دارم

بيشتر تحقيقات در مورد مسائل خانوادگي در اطراف مشكلات والدين و خواهرم است كه به نوبه خود بسيار مهم است.

بنابراين تصميم گرفتيم كه رابطه ي بين برادران و خواهران را با داستان ما تحت تاثير قرار دهيم.

چرا كه اين داستان ها تعيين مي كنند كه ما در آينده چه خواهيم بود.

به عنوان مثال، دعوي ما با خواهر و برادر ما داستان هاي متعصب ما را تقويت مي كند.

در حالي كه بازي هاي كودكانه مي توانند خنده دار و جذاب تر باشند.

بر اساس تحقيق، رابطه بين برادران و خواهران از جنگ، درگيري به صميميت اجتماعي و حمايت اجتماعي متفاوت است.

در برخي موارد، مي توان از تركيب اين دو در رابطه بين خواهر و برادر خود مشاهده كرد.

اما تفاوت جالب بين خواهر و برادر، تبادل احساسات مثبت (صميميت، حمايت) .

و منفي (درگيري و درگيري) در ميان آنها نسبت به رابطه بين كودك و والدين و رابطه بين دوستان است.

مطالب و مقالات سايت ” مركز مشاوره ” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناس تهيه و پشتيباني شده است.

تبادل احساسات مثبت

با خواهرم رابطه دارم:تحقيقات نشان مي دهد كه كودكان كمتر از چهار سال با يكديگر احساس صميميت و رقابت را دارند.

فرزندان يك جنس با يكديگر همدست هستند و احتمال بيشتري دارند كه بر يكديگر تسلط يابند.

اما اين ارتباطات گرم و صميمانه ان ها را از بين نمي برد مركز مشاوره روانشناسي.

خلق و خوي كودك همچنين نقش مهمي در رابطه پنهاني با خواهرم و برادر و نحوه برخورد با يكديگر دارد.

كودكان با احساسات شديد سطح بالايي از درگيري با خواهران و برادران خود را دارند.

رابطه بين اعضاي خانواده نيز نقش مهمي در رابطه بين خواهران و برادران بازي مي كند.

با توجه به تحقيقات انجام شده توسط كودكان كه ارتباط آنها با والدين خوب را گزارش كرده اند.

آنها ارتباط نزديكي با خواهران و برادران خود دارند.

احساسات شديد

تنش والدين يك عامل بسيار موثر در ميزان درگيري ميان كودكان است .

و نقش مهمي در تعيين دوستي يا خصومت ميان كودكان ايفا مي كند.

بر طبق تحقيقات، روابط خوب و مناسب بين فرزندان حامي بيماري هاي عاطفي.

اجتماعي و روانشناختي در زمان بيماري، وقايع بد و مشكلات.

و منجر به رضايت بيشتري از زندگي و افسردگي كمتر خواهد شد.

تحقيقات نشان مي دهد كه اين حمايت اجتماعي بدون در نظر گرفتن

اينكه آيا بچه ها از يكديگر جدا شده اند يا خير تاثير گذار است.

دليل رابطه داشتن با خواهر

فرضيه من، بر اساس يك مطالعه تحقيق، اين بود كه والدين در اين موارد نقش مهمي ايفا مي كنند.

چرا كه آنها به كودكان مي گويند كه از آنها انتظار مي رود و خودشان الگوي اوليه آنها هستند.

البته، بچه ها از سنين بسيار جوان تصميم مي گيرند اين انتظارات را مطابقت دهند.

زماني كه ما بسيار كوچك هستيم بسياري از اين وقايع اتفاق مي افتد.

و گاهي اوقات آنها را در بزرگسالي فراموش خواهيم نمود.

وقتي فرزند جديد پس از زايمان به يك خانواده وارد مي شود.

اين وظيفه خانواده است كه شكل او را به خانواده تعلق دهد.

و شخصيت منحصر به فرد او را ايجاد كند.

اولين فرزند در اين زمينه آزادانه انتخاب مي كند.

مگر اينكه او نيازهاي و خواسته هاي والدينش را برآورده كند.

فرزند دوم معمولا نياز به انجام كارهاي متفاوت دارد.

رابطه بين برادران و خواهران.

نتايج تعدادي از مطالعات پژوهش گران در مورد سكس با محارم .

كه با گفتگو و مشاهده زندگي مردم عادي به دست آمده است عبارتند از:

يك مرد داستان زندگي اش اين است كه او و برادرش در دوران كودكي بسيار درگير بودند.

برادر كوچكترش، دقيقا شبيه كار خود به همان باشگاه رفت، همان تيم را انتخاب كرد و …).

خوشبختانه، زماني كه آنها به دانشگاه هاي مختلف دانشگاه رفتند.

و به يك شهر ديگر رفتند و مسير جداگانه اي را انتخاب كردند.

مي توانستند با يكديگر همكاري كنند و شروع به همكاري و توسعه كنند.

بعضي ها گفتند كه مسئوليت مراقبت از فرزندان يا حتي همه كودكان در خانواده هايشان را بر عهده داشتند.

كه آنها را به ارزش ها و مهارت هاي مراقبت در طول زندگي خود آموزش مي داده است.

در حالي كه يكي از آنها گفت كه در آن زمان از اين موارد متنفر بوده است.

[block]6[/block]

مهارت هاي مراقبت در زندگي

برخي از افرادي كه رابطه سكسي با خواهر زن خود داشتند.

دريافتند كه اين ارتباط ها توانايي خود را براي بيان مهارت هاي رمانتيك .

مانند صميميت، نزديكي و راحتي ارتباطات تقويت كرده اند.

از سوي ديگر، برخي از مردم اظهار داشتند كه وجود برادران.

و خواهران با الگوهاي منفي به عنوان مثال، از اختلاف و بدبختي باعث شده است .

كه آنها بسيار كوچك و ناتوان به دنبال يك راه متفاوت و سالم تر براي زندگي باشند.

علل رابطه با خواهرشوهر در يك خانواده ناكارآمد .

و يا مثلا با والدين معتادان مواد مخدر يا معتادان مواد الكلي بزرگ شده بود.

از پدربزرگش سپاسگزار بود، زيرا گفته است كه او براي زندگي و مسير زندگي اش به فرد كمك كرده است.

يك زن كه در هنگام تولد خواهر دو قلويش را از دست داده بود مركز مشاوره.

در طول اين سالها او را در قلب خود حفظ كرده بود و به طور مداوم تصور مي كرد.

كه اگر خواهرش زنده باشد، با او مهربان خواهد بود.

بسياري در مورد رابطه نامشروع با خواهرم بايد چه كار كنم؟

والدين بايد كودكان را به احترام به يكديگر تشويق نمايند.

و نبايد نا امني و رفتار مضر را در ميان كودكان تحمل كنند.

منبع :با خواهرم رابطه دارم- مركز مشاوره

بيشتر ما اطلاعات كمي درباره رابطه بين خواهرم و برادران و نحوه تاثير آنها بر خويش دارند.

وقتي تصميم گرفتم درباره رابطه بين برادر و خواهر صحبت كنم.

متوجه شدم كه تحقيقات كمي در مورد اين موضوع وجود دارد.

با خواهرم رابطه دارم

بيشتر تحقيقات در مورد مسائل خانوادگي در اطراف مشكلات والدين و خواهرم است كه به نوبه خود بسيار مهم است.

بنابراين تصميم گرفتيم كه رابطه ي بين برادران و خواهران را با داستان ما تحت تاثير قرار دهيم.

چرا كه اين داستان ها تعيين مي كنند كه ما در آينده چه خواهيم بود.

به عنوان مثال، دعوي ما با خواهر و برادر ما داستان هاي متعصب ما را تقويت مي كند.

در حالي كه بازي هاي كودكانه مي توانند خنده دار و جذاب تر باشند.

بر اساس تحقيق، رابطه بين برادران و خواهران از جنگ، درگيري به صميميت اجتماعي و حمايت اجتماعي متفاوت است.

در برخي موارد، مي توان از تركيب اين دو در رابطه بين خواهر و برادر خود مشاهده كرد.

اما تفاوت جالب بين خواهر و برادر، تبادل احساسات مثبت (صميميت، حمايت) .

و منفي (درگيري و درگيري) در ميان آنها نسبت به رابطه بين كودك و والدين و رابطه بين دوستان است.

مطالب و مقالات سايت ” مركز مشاوره ” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناس تهيه و پشتيباني شده است.

تبادل احساسات مثبت

با خواهرم رابطه دارم:تحقيقات نشان مي دهد كه كودكان كمتر از چهار سال با يكديگر احساس صميميت و رقابت را دارند.

فرزندان يك جنس با يكديگر همدست هستند و احتمال بيشتري دارند كه بر يكديگر تسلط يابند.

اما اين ارتباطات گرم و صميمانه ان ها را از بين نمي برد مركز مشاوره روانشناسي.

خلق و خوي كودك همچنين نقش مهمي در رابطه پنهاني با خواهرم و برادر و نحوه برخورد با يكديگر دارد.

كودكان با احساسات شديد سطح بالايي از درگيري با خواهران و برادران خود را دارند.

رابطه بين اعضاي خانواده نيز نقش مهمي در رابطه بين خواهران و برادران بازي مي كند.

با توجه به تحقيقات انجام شده توسط كودكان كه ارتباط آنها با والدين خوب را گزارش كرده اند.

آنها ارتباط نزديكي با خواهران و برادران خود دارند.

احساسات شديد

تنش والدين يك عامل بسيار موثر در ميزان درگيري ميان كودكان است .

و نقش مهمي در تعيين دوستي يا خصومت ميان كودكان ايفا مي كند.

بر طبق تحقيقات، روابط خوب و مناسب بين فرزندان حامي بيماري هاي عاطفي.

اجتماعي و روانشناختي در زمان بيماري، وقايع بد و مشكلات.

و منجر به رضايت بيشتري از زندگي و افسردگي كمتر خواهد شد.

تحقيقات نشان مي دهد كه اين حمايت اجتماعي بدون در نظر گرفتن

اينكه آيا بچه ها از يكديگر جدا شده اند يا خير تاثير گذار است.

دليل رابطه داشتن با خواهر

فرضيه من، بر اساس يك مطالعه تحقيق، اين بود كه والدين در اين موارد نقش مهمي ايفا مي كنند.

چرا كه آنها به كودكان مي گويند كه از آنها انتظار مي رود و خودشان الگوي اوليه آنها هستند.

البته، بچه ها از سنين بسيار جوان تصميم مي گيرند اين انتظارات را مطابقت دهند.

زماني كه ما بسيار كوچك هستيم بسياري از اين وقايع اتفاق مي افتد.

و گاهي اوقات آنها را در بزرگسالي فراموش خواهيم نمود.

وقتي فرزند جديد پس از زايمان به يك خانواده وارد مي شود.

اين وظيفه خانواده است كه شكل او را به خانواده تعلق دهد.

و شخصيت منحصر به فرد او را ايجاد كند.

اولين فرزند در اين زمينه آزادانه انتخاب مي كند.

مگر اينكه او نيازهاي و خواسته هاي والدينش را برآورده كند.

فرزند دوم معمولا نياز به انجام كارهاي متفاوت دارد.

رابطه بين برادران و خواهران.

نتايج تعدادي از مطالعات پژوهش گران در مورد سكس با محارم .

كه با گفتگو و مشاهده زندگي مردم عادي به دست آمده است عبارتند از:

يك مرد داستان زندگي اش اين است كه او و برادرش در دوران كودكي بسيار درگير بودند.

برادر كوچكترش، دقيقا شبيه كار خود به همان باشگاه رفت، همان تيم را انتخاب كرد و …).

خوشبختانه، زماني كه آنها به دانشگاه هاي مختلف دانشگاه رفتند.

و به يك شهر ديگر رفتند و مسير جداگانه اي را انتخاب كردند.

مي توانستند با يكديگر همكاري كنند و شروع به همكاري و توسعه كنند.

بعضي ها گفتند كه مسئوليت مراقبت از فرزندان يا حتي همه كودكان در خانواده هايشان را بر عهده داشتند.

كه آنها را به ارزش ها و مهارت هاي مراقبت در طول زندگي خود آموزش مي داده است.

در حالي كه يكي از آنها گفت كه در آن زمان از اين موارد متنفر بوده است.

[block]6[/block]

مهارت هاي مراقبت در زندگي

برخي از افرادي كه رابطه سكسي با خواهر زن خود داشتند.

دريافتند كه اين ارتباط ها توانايي خود را براي بيان مهارت هاي رمانتيك .

مانند صميميت، نزديكي و راحتي ارتباطات تقويت كرده اند.

از سوي ديگر، برخي از مردم اظهار داشتند كه وجود برادران.

و خواهران با الگوهاي منفي به عنوان مثال، از اختلاف و بدبختي باعث شده است .

كه آنها بسيار كوچك و ناتوان به دنبال يك راه متفاوت و سالم تر براي زندگي باشند.

علل رابطه با خواهرشوهر در يك خانواده ناكارآمد .

و يا مثلا با والدين معتادان مواد مخدر يا معتادان مواد الكلي بزرگ شده بود.

از پدربزرگش سپاسگزار بود، زيرا گفته است كه او براي زندگي و مسير زندگي اش به فرد كمك كرده است.

يك زن كه در هنگام تولد خواهر دو قلويش را از دست داده بود مركز مشاوره.

در طول اين سالها او را در قلب خود حفظ كرده بود و به طور مداوم تصور مي كرد.

كه اگر خواهرش زنده باشد، با او مهربان خواهد بود.

بسياري در مورد رابطه نامشروع با خواهرم بايد چه كار كنم؟

والدين بايد كودكان را به احترام به يكديگر تشويق نمايند.

و نبايد نا امني و رفتار مضر را در ميان كودكان تحمل كنند.

منبع :با خواهرم رابطه دارم- مركز مشاوره

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 42

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 667
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 30
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 5391
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 8431
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 30358
 • بازدید ماه : 166818
 • بازدید سال : 166818
 • بازدید کلی : 1526553
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی