loading...

eshghozendegi

eshghozendegi

بازدید : 484
11 زمان : 1399:2

مشاوره آنلاين براي كساني كه اضطراب، افسردگي، مشكلات شغلي، مشكلات روابط خانوادگي و اجتماعي،

استرس پس از سانحه، كمبود اعتماد به نفس، وسواس هاي فكري و رفتاري دارند، مناسب است.

خدمات روان درماني آنلاين داراي فوايد و معايبي است، كه بايد به آنها توجه شود.

ازمهم ترين آن ، دسترسي آسان است و اما از بزرگترين مشكل آن مسئله اعتماد و اطمينان است.

مشاوره آنلاين اين فرصت را در اختيار ما قرارمي دهد، كه با صرف كمترين هزينه براي حل

مشكلات روحي و رواني و دريافت راه حل براي مشكلات اقدام كنيم.

مشاوره روان شناسي آنلاين مي تواند براي كساني كه دچار مشكلات و بيماري هاي روحي و رواني

هستند، نيز مناسب باشد.

اين دسته از بيماران بهتراست، كه به صورت حضوري به روانپزشك و روانشناس مراجعه كنند،

چرا كه به احتمال زياد به تجويز دارو نياز دارند و در كنار آن استفاده از خدمات روانشناسي نيز مي تواند مفيد باشد.
مهم ترين نكات استفاده از مشاوره آنلاين

لازم است ازيك اينترنت پرسرعت برخوردارباشيد.
زماني را براي جلسه خود انتخاب كنيد، كه بدون هيچ گونه نگراني و در آرامش هستيد و چيزي ذهن شما را درگير نكرده است.
درصورت حضور اطرافيان، در طول مدت مشاوره از آن ها بخواهيد ، كه شما را تنها بگذارند تا

بتوانيد با آرامش و بدون اينكه كسي حواس شما را پرت كند با مشاور خود صحبت كنيد.

براي ثبت راهكارهاي ارائه شده ، توسط مشاوردر طول جلسه حتما يك قلم و كاغذ به همراه داشته باشيد.
در طول جلسه بايد سعي كنيد، تمام نكاتي را كه بايد مشاور شما از آن اطلاع داشته باشد ، با او درميان بگذاريد.

به مشاوره آنلاين اطمينان داشته باشيد و سعي كنيد با خيال راحت مشكل خود را مطرح كنيد.
مركز مشاوره ستاره ايرانيان
چه افرادي از مشاوره آنلاين استفاده نكنند؟

اگرچه استفاده از خدمات مشاوره آنلاين مي تواند براي اين افراد مفيد باشد اما به تنهايي كافي نيست.

در صورتي كه جز اين دسته ها هستيد، بهتر است در كنار مشاوره آنلاين از مشاوره حضوري نيز بهره ببريد.

افرادي كه تمايلات جدي به خودكشي دارند.
افرادي كه ارتباط خود را با واقعيت از دست داده اند.
افرادي كه مواد مخدر مصرف مي كنند.

مزايا و معايب مشاوره آنلاين

مشاوره آنلاين گزينه ي مناسبي براي افراد مناطق دور افتاده است و فراهم كردن دسترسي براي كساني كه محدوديت هاي جسماني دارند.

درمان آنلاين، مي تواند يك ابزار كمكي در جهت يادگيري بيشتر در مورد سلامت روانشناختي باشد.

درمان آنلاين به شما كمك مي كند تا از قدرت روانشناختي بيشتري برخوردار باشيد.

بسياري از افراد نمي توانند يك هفته براي گفتگو با مشاور خود صبركنند.

مشاوره آنلاين اين امكان را براي مشاوران و مراجعان فراهم مي كند، تا هروز چند بار باهم صحبت كنند.

از مواردي كه جز معا يب مشاوره روانشناسي آنلاين محسوبمي شود مي توان به موارد زير اشاره كرد:

نگراني درمورد حفظ رازداري اطلاعات مراجع
مشاوره درشرايط بحراني

يكي از مزاياي ارائه ي مشاوره آنلاين اين است كه به مراجع امكان انتخاب بين ايميل، چت كردن، ارسال صدا يا تصويري كه قابل ذخيره شدن هست را مي دهد.

يك درمانگر آنلاين نه تنها قادر است رويدادهاي مهم زندگي مراجع را مورد بررسي قراردهد، بلكه مي تواند كلمات مراجع را به صورت نوشتاري براي او بازنمايي كند.

همچنين بسياري از افراد به دليل شرايط روحي خاصي كه دارند، از جلسات حضوري خودداري مي كنند.

در برخي از موارد نيز مشكلات افراد به صورتي است كه قادرنيستند آن را به صورت رو در رو بيان كنند و به همين دليل است كه مشاوره آنلاين براي اين افراد مناسب ترين راه است.

جلسات مشاوره آنلاين نسبت به جلسات مشاوره حضوري هزينه ي كمتري را نيز در برمي گيرد.

و از اين جهت مي تواند مناسب كساني باشد كه مي خواهند هزينه ي كمتري را بابت آن پرداخت كنند و احساس راحتي بيشتري كنند.

نويسنده : مركز مشاوره ستاره ايرانيان

مشاوره آنلاين براي كساني كه اضطراب، افسردگي، مشكلات شغلي، مشكلات روابط خانوادگي و اجتماعي،

استرس پس از سانحه، كمبود اعتماد به نفس، وسواس هاي فكري و رفتاري دارند، مناسب است.

خدمات روان درماني آنلاين داراي فوايد و معايبي است، كه بايد به آنها توجه شود.

ازمهم ترين آن ، دسترسي آسان است و اما از بزرگترين مشكل آن مسئله اعتماد و اطمينان است.

مشاوره آنلاين اين فرصت را در اختيار ما قرارمي دهد، كه با صرف كمترين هزينه براي حل

مشكلات روحي و رواني و دريافت راه حل براي مشكلات اقدام كنيم.

مشاوره روان شناسي آنلاين مي تواند براي كساني كه دچار مشكلات و بيماري هاي روحي و رواني

هستند، نيز مناسب باشد.

اين دسته از بيماران بهتراست، كه به صورت حضوري به روانپزشك و روانشناس مراجعه كنند،

چرا كه به احتمال زياد به تجويز دارو نياز دارند و در كنار آن استفاده از خدمات روانشناسي نيز مي تواند مفيد باشد.
مهم ترين نكات استفاده از مشاوره آنلاين

لازم است ازيك اينترنت پرسرعت برخوردارباشيد.
زماني را براي جلسه خود انتخاب كنيد، كه بدون هيچ گونه نگراني و در آرامش هستيد و چيزي ذهن شما را درگير نكرده است.
درصورت حضور اطرافيان، در طول مدت مشاوره از آن ها بخواهيد ، كه شما را تنها بگذارند تا

بتوانيد با آرامش و بدون اينكه كسي حواس شما را پرت كند با مشاور خود صحبت كنيد.

براي ثبت راهكارهاي ارائه شده ، توسط مشاوردر طول جلسه حتما يك قلم و كاغذ به همراه داشته باشيد.
در طول جلسه بايد سعي كنيد، تمام نكاتي را كه بايد مشاور شما از آن اطلاع داشته باشد ، با او درميان بگذاريد.

به مشاوره آنلاين اطمينان داشته باشيد و سعي كنيد با خيال راحت مشكل خود را مطرح كنيد.
مركز مشاوره ستاره ايرانيان
چه افرادي از مشاوره آنلاين استفاده نكنند؟

اگرچه استفاده از خدمات مشاوره آنلاين مي تواند براي اين افراد مفيد باشد اما به تنهايي كافي نيست.

در صورتي كه جز اين دسته ها هستيد، بهتر است در كنار مشاوره آنلاين از مشاوره حضوري نيز بهره ببريد.

افرادي كه تمايلات جدي به خودكشي دارند.
افرادي كه ارتباط خود را با واقعيت از دست داده اند.
افرادي كه مواد مخدر مصرف مي كنند.

مزايا و معايب مشاوره آنلاين

مشاوره آنلاين گزينه ي مناسبي براي افراد مناطق دور افتاده است و فراهم كردن دسترسي براي كساني كه محدوديت هاي جسماني دارند.

درمان آنلاين، مي تواند يك ابزار كمكي در جهت يادگيري بيشتر در مورد سلامت روانشناختي باشد.

درمان آنلاين به شما كمك مي كند تا از قدرت روانشناختي بيشتري برخوردار باشيد.

بسياري از افراد نمي توانند يك هفته براي گفتگو با مشاور خود صبركنند.

مشاوره آنلاين اين امكان را براي مشاوران و مراجعان فراهم مي كند، تا هروز چند بار باهم صحبت كنند.

از مواردي كه جز معا يب مشاوره روانشناسي آنلاين محسوبمي شود مي توان به موارد زير اشاره كرد:

نگراني درمورد حفظ رازداري اطلاعات مراجع
مشاوره درشرايط بحراني

يكي از مزاياي ارائه ي مشاوره آنلاين اين است كه به مراجع امكان انتخاب بين ايميل، چت كردن، ارسال صدا يا تصويري كه قابل ذخيره شدن هست را مي دهد.

يك درمانگر آنلاين نه تنها قادر است رويدادهاي مهم زندگي مراجع را مورد بررسي قراردهد، بلكه مي تواند كلمات مراجع را به صورت نوشتاري براي او بازنمايي كند.

همچنين بسياري از افراد به دليل شرايط روحي خاصي كه دارند، از جلسات حضوري خودداري مي كنند.

در برخي از موارد نيز مشكلات افراد به صورتي است كه قادرنيستند آن را به صورت رو در رو بيان كنند و به همين دليل است كه مشاوره آنلاين براي اين افراد مناسب ترين راه است.

جلسات مشاوره آنلاين نسبت به جلسات مشاوره حضوري هزينه ي كمتري را نيز در برمي گيرد.

و از اين جهت مي تواند مناسب كساني باشد كه مي خواهند هزينه ي كمتري را بابت آن پرداخت كنند و احساس راحتي بيشتري كنند.

نويسنده : مركز مشاوره ستاره ايرانيان

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 42

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 667
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 23
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 5827
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 8431
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 30794
 • بازدید ماه : 167254
 • بازدید سال : 167254
 • بازدید کلی : 1526989
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی