loading...

eshghozendegi

eshghozendegi

بازدید : 465
11 زمان : 1399:2

آيا مي دانيد چگونه يك كودك خوش بين تربيت كنيم؟ مهم تر از همه، كودكاني كه نيمه پرليوان را مي بينند بهتر مي توانند در برابر چالش هاي زندگي مقابله كنند و شادتر باشند. در ادامه شش نكتهوجود دارد كه به شما كمك مي كندبا ديدگاهي آفتابي به زندگي بنگريد.

دلايل زيادي در ترغيب خوش بيني در كودكان ما وجود دارد از جمله آنها مي توان به اثرات بادوام مثبت بر بهزيستي رواني و جسمي آنها اشاره كرد (آيا مي دانستيد كه خوش بين ها به احتمال زياد بيش از صد سال عمر مي كنند؟) اما چطور به سوي پرورش كودك خوش بين برويم؟ شش نكته زير براي تازه واردها پياده كنيد و نظاره گر اثرات مثبت آن در بقيه اعضاي خانواده خود باشيد.

كمتر شكايت كنيد

افسانه اغلب داد و بيداد مي كند طوري كه با فرياد پسران 2 و 4 ساله اش را از زير باران با مراقب كودك سوار ماشين مي كند و مي برد. او ممكن است بگويد”ما هرگز نمي خواستيم به آنجا برويم” يا”ما هميشه دير مياييم.

“گرچه تمركز بر افكار و احساسات مثبت نوعي بدبيني كلاسيك است. هر چه بيشتر براي مسائل مالي آه و ناله كنيد يا روز كاري را سخت تر كنيد بيشتر احتمال دارد فرزندان شما نيز همان ها را ياد بگيرند. در واقع، درمورد چيز هايي صحبت كنيد كه موفق بوده اند (من امروز در محل كارم يك پروژه بزرگ را تمام كردم) يا”من امروز در اداره پست به بهترين شكل برخورد كردم”. مهناز بعد ازشام با دوقلوهاي نُه ساله اش “گل ها و تيغه ها”بازي مي كند؛ كه در آن هر يك از اعضاي خانواده مي توانند به بهترين و بدترين شكل ممكن حوادث اتفاق افتاده براي خود در طي روز را بازگو كنند. به جاي گله كردن از ناراحتي هابايد هدف تمركز بر مثبت ها باشد. رسيدن به فينال بازي بخش دلخواه مهناز است. او مي گويد”همه ما در كاشتن يك نهال اميد براي فردا سهيم هستيم”

انتظارات بالا داشته باشيد

زيبا حتي قبل از شروع پيش دبستاني پسرهايش براي يادآوري به آنها فهرستي از كارهايي براي انجام دادن از قبيلزمان خواب، لباس پوشيدن، مسواك زدن و مرتب كردن اتاق را در بالاي كليد برق اتاق آنها چسباند. مادري مي گويد به آنها اجازه پايين آمدن براي خوردن صبحانه را نمي دهم تا وقتي كه همه كارها را انجام دهند. در حالي كه بيكر اساساً براي كاهش باركاري خودش از قبل برنامه ريزي مي كرد خيلي زود متوجه شد كه پسرانشاز اين برنامه روتين نيز سود مي برند. او مي گويد آنها هيجان زده همه پله ها را پايين آمدند و گفتند مادر تختخواب خود را خيلي خوب مرتب كرديم. بيا ببين. آنها “احساس غرور زيادي داشتند”.

كودكان نگرش”خواستن توانستن است” خوش بينانه اي ايجاد نمي كنند تا زماني كه آنها فرصتي براي اثبات ارزش خود بداشته باشند. دكترتامر چانسكي روانشناس كودك و نويسنده كتاب كودك گويد واگذار كردن كارهاي نيمه تمام به كودكان براي كامل كردن موحب ايجاد احساس شايستگي در آنها مي شود. اين كارها بايد متناسب با سن كودك باشند از آنجايي كه سرآغاز موفقيت در كودكان مي شود. كودك دوساله مي تواند اسباب بازي ها را جمع كند؛ كودك سه ساله لباس هاي كثيف را درون سبد بيندازد، كودك چهار ساله بشقاب ها را با خود تا ظرفشويي حمل كند، كودك پنج ساله سطل زباله را خالي كند و كودك شش ساله توانايي مرتب كردن لباس هاي شسته شده را دارد.

ريسك پذيري معقول را ترغيب كنيد

براي همه ما سخت است كه از فرزندان خود در برابر آسيب هامحافظت كنيم. سقوط ميله هاي ميمون ها جلوي دوستان يا پيوستن به ليگ هاكي روي يخ آن هم وقتي كه شما اسكيت سواري بلد نيستيد موجب احساس شرمندگي مي شود پس كاملاً طبيعي است كه بخواهيم از فرزندان خود در اين گونه موقعيت ها حمايت كنيم. اما او را از انجام اين كارها بر حذر داريد زيرا ممكن است به اندازه ديگر كودكان ماهر نباشد لذا اعتماد به نفس او از بين مي رود و كم كم بدبيني در او نمايان مي شود.دكتر ميشل تامپسون مشاور و نويسنده به والدين تأكيد مي كند؛ شما به راحتي با تسلط و كنترل گريمسبببي اعتمادي كودك مي شويد. به كودك پيش دبستاني خود اجازه دهيد تا به تنهايي در حياط پشتي بازي كند يا بدون همراهي شما مانند يك اسكورت به گردش ميداني درسي برود. با گذشت زمان كارهاي پرخطر بزرگتري مانند صخره نوردي جشنواره اي يارفتن به اردوهاي تابستاني دور از خانهرا متقبل مي شوند. دكتر تامسون مي گويد شما كه نمي خواهيد كودك خود را از امتحان كردن حوادث جديد بترسانيد. شما دوست داريد او به خانه برگردد و بگويد “مامان، از پسش براومدم!”

منبع :شش نكته براي تربيت كودك خوش بين-تربيت كودك

آيا مي دانيد چگونه يك كودك خوش بين تربيت كنيم؟ مهم تر از همه، كودكاني كه نيمه پرليوان را مي بينند بهتر مي توانند در برابر چالش هاي زندگي مقابله كنند و شادتر باشند. در ادامه شش نكتهوجود دارد كه به شما كمك مي كندبا ديدگاهي آفتابي به زندگي بنگريد.

دلايل زيادي در ترغيب خوش بيني در كودكان ما وجود دارد از جمله آنها مي توان به اثرات بادوام مثبت بر بهزيستي رواني و جسمي آنها اشاره كرد (آيا مي دانستيد كه خوش بين ها به احتمال زياد بيش از صد سال عمر مي كنند؟) اما چطور به سوي پرورش كودك خوش بين برويم؟ شش نكته زير براي تازه واردها پياده كنيد و نظاره گر اثرات مثبت آن در بقيه اعضاي خانواده خود باشيد.

كمتر شكايت كنيد

افسانه اغلب داد و بيداد مي كند طوري كه با فرياد پسران 2 و 4 ساله اش را از زير باران با مراقب كودك سوار ماشين مي كند و مي برد. او ممكن است بگويد”ما هرگز نمي خواستيم به آنجا برويم” يا”ما هميشه دير مياييم.

“گرچه تمركز بر افكار و احساسات مثبت نوعي بدبيني كلاسيك است. هر چه بيشتر براي مسائل مالي آه و ناله كنيد يا روز كاري را سخت تر كنيد بيشتر احتمال دارد فرزندان شما نيز همان ها را ياد بگيرند. در واقع، درمورد چيز هايي صحبت كنيد كه موفق بوده اند (من امروز در محل كارم يك پروژه بزرگ را تمام كردم) يا”من امروز در اداره پست به بهترين شكل برخورد كردم”. مهناز بعد ازشام با دوقلوهاي نُه ساله اش “گل ها و تيغه ها”بازي مي كند؛ كه در آن هر يك از اعضاي خانواده مي توانند به بهترين و بدترين شكل ممكن حوادث اتفاق افتاده براي خود در طي روز را بازگو كنند. به جاي گله كردن از ناراحتي هابايد هدف تمركز بر مثبت ها باشد. رسيدن به فينال بازي بخش دلخواه مهناز است. او مي گويد”همه ما در كاشتن يك نهال اميد براي فردا سهيم هستيم”

انتظارات بالا داشته باشيد

زيبا حتي قبل از شروع پيش دبستاني پسرهايش براي يادآوري به آنها فهرستي از كارهايي براي انجام دادن از قبيلزمان خواب، لباس پوشيدن، مسواك زدن و مرتب كردن اتاق را در بالاي كليد برق اتاق آنها چسباند. مادري مي گويد به آنها اجازه پايين آمدن براي خوردن صبحانه را نمي دهم تا وقتي كه همه كارها را انجام دهند. در حالي كه بيكر اساساً براي كاهش باركاري خودش از قبل برنامه ريزي مي كرد خيلي زود متوجه شد كه پسرانشاز اين برنامه روتين نيز سود مي برند. او مي گويد آنها هيجان زده همه پله ها را پايين آمدند و گفتند مادر تختخواب خود را خيلي خوب مرتب كرديم. بيا ببين. آنها “احساس غرور زيادي داشتند”.

كودكان نگرش”خواستن توانستن است” خوش بينانه اي ايجاد نمي كنند تا زماني كه آنها فرصتي براي اثبات ارزش خود بداشته باشند. دكترتامر چانسكي روانشناس كودك و نويسنده كتاب كودك گويد واگذار كردن كارهاي نيمه تمام به كودكان براي كامل كردن موحب ايجاد احساس شايستگي در آنها مي شود. اين كارها بايد متناسب با سن كودك باشند از آنجايي كه سرآغاز موفقيت در كودكان مي شود. كودك دوساله مي تواند اسباب بازي ها را جمع كند؛ كودك سه ساله لباس هاي كثيف را درون سبد بيندازد، كودك چهار ساله بشقاب ها را با خود تا ظرفشويي حمل كند، كودك پنج ساله سطل زباله را خالي كند و كودك شش ساله توانايي مرتب كردن لباس هاي شسته شده را دارد.

ريسك پذيري معقول را ترغيب كنيد

براي همه ما سخت است كه از فرزندان خود در برابر آسيب هامحافظت كنيم. سقوط ميله هاي ميمون ها جلوي دوستان يا پيوستن به ليگ هاكي روي يخ آن هم وقتي كه شما اسكيت سواري بلد نيستيد موجب احساس شرمندگي مي شود پس كاملاً طبيعي است كه بخواهيم از فرزندان خود در اين گونه موقعيت ها حمايت كنيم. اما او را از انجام اين كارها بر حذر داريد زيرا ممكن است به اندازه ديگر كودكان ماهر نباشد لذا اعتماد به نفس او از بين مي رود و كم كم بدبيني در او نمايان مي شود.دكتر ميشل تامپسون مشاور و نويسنده به والدين تأكيد مي كند؛ شما به راحتي با تسلط و كنترل گريمسبببي اعتمادي كودك مي شويد. به كودك پيش دبستاني خود اجازه دهيد تا به تنهايي در حياط پشتي بازي كند يا بدون همراهي شما مانند يك اسكورت به گردش ميداني درسي برود. با گذشت زمان كارهاي پرخطر بزرگتري مانند صخره نوردي جشنواره اي يارفتن به اردوهاي تابستاني دور از خانهرا متقبل مي شوند. دكتر تامسون مي گويد شما كه نمي خواهيد كودك خود را از امتحان كردن حوادث جديد بترسانيد. شما دوست داريد او به خانه برگردد و بگويد “مامان، از پسش براومدم!”

منبع :شش نكته براي تربيت كودك خوش بين-تربيت كودك

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 42

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 667
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 31
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 5968
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 8431
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 30935
 • بازدید ماه : 167395
 • بازدید سال : 167395
 • بازدید کلی : 1527130
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی